Маникюр

Маникюр

виж продукти

Живахекс спрей MD - 200 мл. за инструменти!

6,00 лв.

Живахекс е спрей за бърза дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти, техника и оборудване. Той е препарат с мощно бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно (вируси с обвивка HBV, HCV, HIV) действие.

Активни вещества: (гр./ 100 гр.) - Пропан - 2 - ол (CAS 67-63-0); - Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0) - 0,5 гр.

Начин на употреба: Желаната повърхност се напръсква обилно със спрея и се изчаква до 5 мин. преди да се употреби дадения инструмент или техника. Подходящ е за многократна употреба върху инструментите и уредите. За професионална употреба.

ВАЖНО! Запалимо! Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж при вдишване. Забранено тютюнопушенето при употреба на продукта! Да се използват лични предпазни средства. При контакт с очите да се изплакнат незабавно обилно с вода. Ако дразненето продължи, потърсете лекарска помощ. Да се избягва изпускане в околната среда. 

Подобни продукти